AKTUALNOŚCI
DLA KLAS TRZECICHDLA UCZNIA I RODZICA
NASZA SZKOŁA
OSIĄGNIĘCIA
DOKUMENTY SZKOLNE
ARCHIWUM
ABSOLWENCI
LINKI

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych


Centrum Informacji Zawodowej


Informator


OKE

www.pajacyk.pl

WEBMASTER

Uwagi dotyczące strony
prześlij autorowi

SONDA
Jesteś?
Uczniem G22
Nauczycielem
Rodzicem
Gościem

OBIADY SZKOLNE

Uczniowie Gimnazjum nr 22 korzystają ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 49.
Odpłatność za obiady należy przekazywać na konto Szkoły Podstawowej nr 49 do 10 dnia każdego miesiąca.

Dane do przelewu:
Szkoła Podstawowa Nr 49
ul. Jesienna 42, 42-208 Częstochowa
ING Bank Śląski
23 1050 1142 1000 0005 0165 6342
Tytuł przelewu: Wpłata na obiady, (imię i nazwisko ucznia), Gimnazjum

OBCHODY DNIA SYBIRAKA I 77. ROCZNICY AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ

18 września w kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Częstochowie odbyła się uroczysta Msza św. upamiętniająca obchody "Dnia Sybiraka" oraz 77. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę.
Naszą szkołę dumnie reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Julia Radecka, Nikola Parkitna i Piotr Grudziński z klasy 3a.
Podczas Mszy św. modliliśmy się w intencji żyjących i zmarłych Sybiraków. Z powodu złych warunków atmosferycznych uroczystość, która miała odbyć się na Skwerze Sybiraków odbyła się w kościele. Wysłuchaliśmy wystąpień, na temat trudnego losu Polaków wywiezionych na Sybir, m.in. wiceprezydenta Ryszarda Stefaniaka i przewodniczącego częstochowskiego oddziału Związku Sybiraków Grzegorza Lipowskiego. Wysłuchaliśmy Hymnu Państwowego oraz Hymnu Sybiraków.
Na zakończenie oddelegowane poczty sztandarowe złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod tablicą upamiętniającą Powrót Rodzin Polskich ze zsyłki na Sybir.

MIEJSKI DZIEŃ INTELIGENTNEJ ENERGII

Urząd Miasta Częstochowy oraz ELSEN S.A. zapraszają do udziału w konkursach ekologicznych oraz festynie w ramach Miejskiego Dnia Inteligentnej Energii:
KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI pt. "Mam gaz ziemny od ELSEN". Regulamin
KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY "Opowieść o przyjaźni z naturą". Regulamin
IMPREZA MIEJSKA NA PLACU BIEGAŃSKIEGO - 25 września 2016 r. Plakat

ZEBRANIA Z RODZICAMI

We wtorek, 13 września o godzinie 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami.
Serdecznie zapraszamy.

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół gimnazjalnych powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego do udziału w I Powiatowym Konkursie Fotograficznym "Polska w obiektywie amatora" o tematyce geograficzno-turystycznej.
Szczegóły w załączniku.

WŁÓKNIARZ ZAPRASZA

Prezes Stowarzyszenia CKM "Włókniarz" zaprasza uczniów, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat na zawody żużlowe, które odbędą się w najbliższą niedzielę 11 września o godzinie 15.30 na stadionie żużlowym SGP Arena przy ulicy Olsztyńskiej.
Szczegóły w załączniku.

OGŁOSZENIE

Podręczniki dla uczniów klas II wydawane będą rodzicom w bibliotece szkolnej w dniach 5 i 6 września 2016 r. w godzinach od 11.30 do 17.30.

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Termin składania wniosków: od 1 do 15 września 2016 r.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł.
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Świadczenie wychowawcze "500 +" nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych. Bardzo istotne jest dotrzymanie wspomnianych terminów, w przeciwnym razie wniosek nie będzie rozpatrywany.
Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Częstochowa.
Druki wniosków o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 dostępne są w siedzibie Gimnazjum na stronie internetowej.
Rodzice/opiekunowie prawni uczniów składają wypełnione druki wniosków wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami (wykaz załączników wymieniony jest w "pouczeniu"). Druki te dostępne będą również w siedzibie Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Załączniki (pliki do pobrania):
- druk wniosku;
- pouczenie do wniosku;
- wniosek o formie wypłacania świadczeń;
- oświadczenia wnioskodawcy przy wniosku;
- druk zaświadczenia o dochodach;
- oświadczenie o osiągniętym dodatkowym dochodzie;
- oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
- oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne - dot. osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych;
- druk prośby o przesyłanie wiadomości tekstowej (sms);
- wykaz wydatków zgodny z celami edukacyjnymi do stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017
- wykaz punktów handlowych.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2016 r. o godz. 10.00.

Rodziców uczniów klas I zapraszamy na spotkanie z wychowawcą i dyrektorem 1 września o godz. 17.00 (sala nr 102, parter).COMENIUS 2013-2015


COMENIUS 2008-2010

SOCRATES-COMENIUS

» 1998-2001
» 2002-2005


Dowiedz się więcej na stronie
PLACÓWKA OTWARTASZKOŁA BEZ PRZEMOCYTRZYMAJ FORMĘZDOLNIACHA

Zdolniacha w szkołach

ORTOGRAFFITI


WARTO BYĆ DOBRYMPIERWSZA POMOC

Pierwsza pomoc przedmedyczna
INFORMACJE
***
Aktualizacja:
22.09.2016    22.19
***
***
***
***
Od 6 czerwca 2007 r.
nasze Gimnazjum posiada
drugą pracownię internetową
otrzymaną z funduszy EFS.


Jesteś Na bloga liczniki gościem      Copyright©1999- by Gimnazjum nr 22       Poprawny CSS!