AKTUALNOŚCI
DLA KLAS III


DLA UCZNIA I RODZICA
NASZA SZKOŁA
OSIĄGNIĘCIA
DOKUMENTY SZKOLNE
ARCHIWUM
ABSOLWENCI
LINKI

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych


Centrum Informacji Zawodowej


Informator


Informator


Informator


OKE

www.pajacyk.pl

WEBMASTER

Uwagi dotyczące strony
prześlij autorowi

SONDA
Jesteś?
Uczniem G22
Nauczycielem
Rodzicem
Gościem
NASZ PATRON


Maria Skłodowska-Curie (1867–1934) fizyk i chemik, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości; autorka pionierskich prac z fizyki i chemii jądrowej. Po ukończeniu pensji w Warszawie naukę kontynuowała początkowo na nielegalnym Uniwersytecie Latającym, a następnie od 1904 r. kierowała laboratorium i od 1906 r. (po śmierci męża) katedrą promieniotwórczości; zorganizowała Instytut Radowy w Paryżu; przyczyniła się do powstania, otwartej w 1912 r., Pracowni Radiologicznej Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, a później w 1932 r. Instytutu Radowego w Warszawie. Kontynuowała badania A.H.Becquerela nad promieniowaniem emitowanym przez sole uranu; w wyniku tych prac wysunęła pogląd o atomowym charakterze promieniotwórczości (O promieniowaniu wysyłanym przez związki uranu i toru 1896). Podczas systematycznych badań promieniotwórczych minerałów zawierających uran i tor stwierdziła, że niektóre z nich wykazują większą aktywność promieniotwórczą, niżby to wynikało z zawartości, w nich uranu i toru; wyraziła przypuszczenia, że minerały te zawierają silniejsze, od dotychczas znanych, pierwiastki promieniotwórcze; dalsze badania doprowadziły do odkrycia w 1898 r., wspólnie z Piotrem Curie, polonu i radu, za które to prace małżonkowie Curie (wraz z Becquerelem) otrzymali w 1903 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki; następnie Skłodowska-Curie wyodrębniła rad. W 1911 r. Skłodowska-Curie otrzymała po raz drugi Nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii, za pracę nad chemicznymi i fizycznymi właściwościami polonu i radu oraz za prace dotyczące metod wyodrębniania, oczyszczania i pomiaru aktywności pierwiastków promieniotwórczych. Polska uczona zmarła, wyczerpana nadludzką pracą i wieloletnim działaniem szkodliwych promieni, 4 lipca 1934 roku w Sancellemoz w Sabaudii. W 1995 r. prochy Marii Skłodowskiej-Curie i jej męża spoczęły na paryskim Panteonie.

W setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie nowych pierwiastków polonu i radu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 3 grudnia 2010 r. postanowił oddać hołd jednemu z najwybitniejszych naukowców naszych czasów, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki ogłaszając rok 2011 ROKIEM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE.COMENIUS 2013-2015


COMENIUS 2008-2010

SOCRATES-COMENIUS

» 1998-2001
» 2002-2005


Dowiedz się więcej na stronie
PLACÓWKA OTWARTASZKOŁA BEZ PRZEMOCYTRZYMAJ FORMĘZDOLNIACHA

Zdolniacha w szkołach

ORTOGRAFFITI


WARTO BYĆ DOBRYMPIERWSZA POMOC

Pierwsza pomoc przedmedyczna
INFORMACJE
***
Aktualizacja:
31.08.2017    21.43
***
***
***
***
Od 6 czerwca 2007 r.
nasze Gimnazjum posiada
drugą pracownię internetową
otrzymaną z funduszy EFS.


Jesteś Na bloga liczniki gościem      Copyright©1999- by Gimnazjum nr 22       Poprawny CSS!