AKTUALNOŚCI
DLA KLAS III


DLA UCZNIA I RODZICA
NASZA SZKOŁA
OSIĄGNIĘCIA
DOKUMENTY SZKOLNE
ARCHIWUM
ABSOLWENCI
LINKI

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych


Centrum Informacji Zawodowej


Informator


Informator


Informator


OKE

www.pajacyk.pl

WEBMASTER

Uwagi dotyczące strony
prześlij autorowi

SONDA
Jesteś?
Uczniem G22
Nauczycielem
Rodzicem
Gościem
PROJEKT "ZAMKI EUROPY"/"EUROPEAN CASTLES" PROJECT


Cele realizacji programu:
  1. Przyjęcie tolerancyjnej i otwartej postawy dla odmienności kulturowej i multikulturalizmu.

  2. Promowanie wartości narodowych i zainteresowanie uczniów dziedzictwem kulturowym.

  3. Zwiększenie wrażliwości i świadomości kulturowej uczniów ukierunkowanej na własny region i kraje europejskie.

  4. Promowanie nauki języków obcych i jednocześnie praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności.

  5. Zwiększenie motywacji uczniów z trudnościami w nauce i w trudnej sytuacji materialnej.

  6. Pobudzanie kreatywności i rozwijanie praktycznych umiejętności w wykorzystywaniu technologii informatycznych wśród uczniów.

  7. Poznanie innowacyjnych strategii i metod nauczania.

ROK SZKOLNY 2008/2009

ZAGADNIENIE I: Utworzenie szkolnego zespołu Comenius

Forma realizacji Efekty Termin
1. Spotkanie organizacyjne.
2. Wybór zamków będących w sferze zainteresowania polskiego projektu: Wawel w Krakowie, Szlak Orlich Gniazd - Olsztyn, Ojcowski Park Narodowy - Pieskowa Skała.
3. Przydział zadań nauczycielom Gimnazjum.
4. Cykliczne spotkania podsumowujące efekty pracy.
Opracowanie harmonogramu działań, koordynowanie realizacji projektu. IX 2008,
cały okres projektu

ZAGADNIENIE II: Wizyty robocze

Forma realizacji Efekty Termin
1. Spotkania robocze organizowane w celu zaplanowania i zarządzania projektem.
Przejrzystość obowiązków, przejrzystość w ustaleniu spotkań i terminów. XI 2008,
V 2009

ZAGADNIENIE III: Nawiązanie kontaktów ze szkołami partnerskimi. Kontakty - wymiana korespondencji między uczniami

Forma realizacji Efekty Termin
1. Przygotowanie krótkich prezentacji przez uczniów. Karty prezentacji. X 2008/VI 2009
2. Rozesłanie do szkół partnerskich listów, e-maili uczniów, którzy chcą wymieniać korespondencję. Korespondencja między młodzieżą. X 2008/VI 2009
3. Przygotowanie i rozesłanie kartek z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Kartki świąteczne. XII 2008
4. Tydzień Comeniusa - wystawa prezentująca kraje partnerskie projektu: Rumunia, Hiszpania, Turcja. Plakaty, zdjęcia z wystawy. XI 2008

ZAGADNIENIE IV: Gromadzenie materiałów

Forma realizacji Efekty Termin
1. Ankieta skierowana do uczniów dotycząca znajomości tematu. Opracowana ankieta, wyniki ankiety. X 2008
2. Przygotowanie planu wycieczki klasowej w okolice Częstochowy do zamków w Olszynie, Pieskowej Skale i na Wawel. Plany wycieczek. X/XI 2008
3. Wycieczki klasowe w okolice Częstochowy do zamków w Olszynie, Pieskowej Skale i na Wawel. Zdjęcia, nagrane filmy. X 2008/IV 2009
4. Wyszukiwanie w Internecie i gromadzenie informacji o zamkach w Olszynie, Pieskowej Skale i na Wawelu. Adresy ciekawych stron internetowych, zgromadzone informacje. XII 2008/IV 2009
5. Rajd rowerowy po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Trasa rajdu, zdjęcia. IV/V 2009

ZAGADNIENIE V: Upowszechnianie efektów pracy

Forma realizacji Efekty Termin
1. Prezentacje multimedialne - przedstawienie tła historycznego, wydarzeń i postaci związanych z zamkami w Olszynie, Pieskowej Skale i na Wawelu. Zgromadzone informacje, prezentacje w programie Power Point. XI, XII 2008
2. Opracowanie portfolio dotyczące zamków i okolic w wersji polskiej i angielskiej. Przygotowane portfolio. XI 2008/IV 2009
3. Cykl artykułów do gazetki szkolnej o najbliższych zamkach i miejscowych artystach trudniących się tematem zamków. Wywiad z rycerzem z Bractwa Rycerskiego działającego w regionie. Artykuły w gazetce. X 2008/V 2009
4. Projekt multimedialny: Ogrody królewskie na Wawelu. Zgromadzone informacje, prezentacje w programie Power Point. II/III 2009
5. Opracowanie albumów: Roślinność na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zgromadzone informacje, albumy. II/III 2009
6. Projekt: Moje miasto, moje najbliższe okolice. Zgromadzone informacje, albumy. V 2009

ZAGADNIENIE VI: Zamki w malarstwie, literaturze

Forma realizacji Efekty Termin
1. Ogłoszenie konkursu fotograficznego "Zamki na fotografii w 4 porach roku". Wystawa fotografii, albumy. XI 2008
2. Częstochowa dawniej i dziś - wystawa. Wystawa, zdjęcia z wystawy. X/XI 2008
3. Wieczór legend - spotkanie autorskie oraz konkurs pt. "Legendy o zamkach". Zbiór legend. I/II 2009
4. Oto tu wszystko jest Polską, kamień każdy i okruch każdy... - konkurs plastyczny. Wystawa, zdjęcia. IV/V 2009
5. Piastowski ekslibris - konkurs plastyczny/Herby rodów - konkurs plastyczny. Wystawa, zdjęcia. IV/V 2009
6. Konkurs na makietę lub model zamków. Wystawa, zdjęcia. I/ II 2009
7. Tajemnice zamku w Olsztynie - inscenizacja. Scenariusz imprezy, zdjęcia, nagranie audio z inscenizacji. IV 2009
8. Zamki w Polsce - wystawa podsumowująca. Wystawa, zdjęcia z wystawy. V 2009

WIZYTA W BUKARESZCIE

Od 13 do 17 listopada byliśmy z wizytą w stolicy Rumuni. Zaproszono tam przedstawicieli szkół partnerskich projektu Comenius "Zamki Europy".
Pierwsze spotkanie odbyło się w Bukareszcie w szkole, która jest koordynatorem, czyli zarządza i nadzoruje cały projekt. Nasze Gimnazjum reprezentowali p. Beata Kurek i p. Stefan Rudzki.

Pierwszy dzień spotkania miał charakter bardzo oficjalny i wyczerpujący, bowiem każda ze szkół musiała zaprezentować się z jak najlepszej strony i zrobić dobre wrażenie na pozostałych. Nauczyciele i uczniowie opowiadali o swoich krajach, miastach i szkołach: Hiszpanii (Toledo - INSTITUTO DE BACHILLERATO "SEFARAD" LES "SEFARAD"), Polsce (Częstochowie - GIMNAZJUM NR 22), Turcji (Manisie - HASAN TUREK ANADOLU LISESI) i Rumunii (Bukareszcie - LICEUL TEORETIC "BENJAMIN FRANKLIN"). Po sowitym lunchu zwiedziliśmy budynek szkoły, pracownie i imponujący ogród. Następnie uczniowie udali się na zajęcia, a nauczyciele dyskutowali nad założeniami i planem pracy projektu. Ustaliliśmy, że oprócz zadań podejmowanych przez każdą ze szkół, naszym głównym celem w tym roku szkolnym jest zbieranie informacji o zamkach, które znajdą się na port folio, natomiast w grudniu 2009 roku wydana zostanie broszura opracowana przez uczniów prezentująca zamki w Europie. Wszystkie przedsięwzięcia zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu.
W kolejnych dniach wizyty zwiedziliśmy stolicę Rumunii, Bukareszt i jej największe atrakcje: Dom Ludu "Casa Poporului" obecnie gmach parlamentu, zbudowany za czasów komunistycznego wodza Ceausescu i pałac prezydencki. Gospodarze spotkania zorganizowali wycieczkę w malownicze Karpaty do zamku Bran siedziby Vlada Tepes'a znanego jako Drakula.

Trzeba przyznać, że Rumuni to bardzo sympatyczni ludzie, a do tego świetnie posługujący się językiem angielskim, co zauważyliśmy nie tylko rozmawiając z uczniami, ale i pytając o drogę przypadkowych przechodniów. Nie powinniśmy opierać się na stereotypach kulturowych, ponieważ obraz narodu rumuńskiego, jaki mamy jest błędny. Program Comenius realizowany w naszej szkole powinien przyczyniać się do zmiany naszego przekonania i nastawienia.

MEETING IN BUCHAREST

The first meeting of the Comenius project ‘European Castles’ took place in Bucharest from 13th November to 17th November. The school in Bucharest is a coordinator of the project which means they manage and supervise the whole project. Our school was represented by teachers Ms. Beata Kurek and Mr. Stefan Rudzki.
The first day of our meeting was quite official and exhausting as every school had to make a surprising presentation to their partners. Teachers and students talked about their countries, hometowns and schools: Spain (Toledo - INSTITUTO DE BACHILLERATO "SEFARAD" LES "SEFARAD"), Poland (Częstochowa - GIMNAZJUM NR 22), and Turkey (Manisa - HASAN TUREK ANADOLU LISESI) and Romania (Bucharest - LICEUL TEORETIC „BENJAMIN FRANKLIN”. After a very hearty lunch we toured the school building, laboratories and an impressive garden. Then the students went to their classes and the teachers discussed the project’s assumptions and schedule. We determined that this year besides the tasks undertaken by the schools, each country will gather information about local castles in a portfolio. In December 2009 the students will make a brochure presenting the European Castles. All the actions will be published on the project website. During the next days of our visit we saw the capital of Romania, Bucharest and its main attractions: the House of People "Casa Poporului", which was built by the communist’s leader Ceausescu and now houses the Romanian Parliament and the President’s Palace. Our hosts organized also a tour to the picturesque Carpathian Mountains to see the Bran Castle of Vlad Tepes known as Dracula.
We have to admit that Romanians are very pleasant and kind people and what is impressive they speak very well English. We could experience that talking to some students and asking passersby for a way. We should not base our opinions on cultural stereotypes. The Comenius Project executed in our school ought to help us change our belief and attitude.
PODSUMOWANIE - ROK SZKOLNY 2008/2009
SEMESTR I
1. We wrześniu powołany został szkolny zespół programu Comenius "Zamki Europy", który ustalił harmonogram działań i przydział zadań na rok szkolny 2008/2009.
2. We wrześniu zaprezentowana została wystawa "Częstochowa dawniej i dziś" przygotowana przez uczniów.
3. W październiku grupa uczniów z kl. I i II wzięli udział w rajdzie rowerowym po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a kl. I i III uczestniczyły w rajdzie pieszym do Olsztyna.
4. Od 13 do 17 listopada nauczyciele j. angielskiego brali udział w wizycie roboczej w Bukareszcie, podczas której przedstawiciele szkół partnerskich zaprezentowali swoje szkoły, omówiono także szczegóły projektu i poczyniono ustalenia. Nauczyciele mieli także okazję zwiedzić stolicę Rumunii i zamek Bran.
5. W listopadzie uczniowie wykonali wystawę plakatów z okazji Tygodnia Comeniusa prezentującą kraje partnerskie Rumunię, Hiszpanię i Turcję.
6. W grudniu uczniowie przygotowali kartki świąteczne, które rozesłane zostały do szkół partnerskich z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
7. W grudniu kl. Ia i Ic wzięły udział w wycieczce klasowej do Krakowa i zwiedziły zamek na Wawelu.
8. Na zajęciach w pracowni informatycznej uczniowie zapoznali się tłem historycznym, wydarzeniami i postaciami związanymi z zamkami w Olszynie, Pieskowej Skale i na Wawelu.
9. W gazetce szkolnej ukazały się artykuły dotyczące najbliższego zamku na Błesznie oraz wizyty roboczej w Bukareszcie.
10. Przeprowadzony został konkurs na makietę lub model zamków, w którym wzięli udział uczniowie kl. I i II. W lutym najpiękniejsze prace można było oglądać na wystawie pokonkursowej.

SEMESTR II
11. Klasy I i II odpowiadały na pytania zawarte w ankiecie dotyczącej znajomości historii zamków na Wawelu, w Olsztynie i w Pieskowej Skale oraz postaci historycznych.
12. Na zajęciach informatyki i kółku historycznym uczniowie wyszukiwali w Internecie informacji o zamkach w Polsce, a następnie przygotowywali prezentacje multimedialne. Na podstawie zgromadzonych informacji powstały prezentacje o zamkach w Olszynie, Pieskowej Skale i na Wawelu, również w wersji angielskiej, które zostały przedstawione na spotkaniu projektu w Hiszpanii.
13. Uczniowie klas II przygotowali prezentacje multimedialne z biologii dotyczące Parku Narodowego w Ojcowie oraz fauny i flory na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
14. Klasy III przygotowały plakaty o zamkach z geografii oraz projekty "Moje miasto, moje najbliższe okolice".
15. W listopadzie ogłoszony został konkurs fotograficzny "Zamki na fotografii w 4 porach roku", który rozstrzygnięty zostanie w przyszłym roku szkolnym.
16. W marcu przeprowadzono konkurs krasomówczy pod hasłem "Legendy o zamkach".
17. W kwietniu teatr przygotował inscenizację, pt. "Legenda o zamku w Błesznie", którą zaprezentowano podczas Dnia Otwartego dla szkół podstawowych.
18. W kwietniu szkoła w Bukareszcie zorganizowała konferencję międzynarodową, na którą przesłany został artykuł na temat "The Teacher as a Project Manager. Using New Technologies. Class-to-class Projects on the Web"
19. W maju na spotkaniu projektu w Toledo w Hiszpanii nasze gimnazjum reprezentowali uczniowie Olga Ciszewska, Julia Leonarcik, Jakub Wysokiński. Zwiedzili między innymi Toledo, zamki El Eskorial i Segovia oraz Madryt. Każda ze szkół partnerskich zaprezentowała efekty swojej pracy - informacje o zamkach w formie prezentacji multimedialnych. Nasi uczniowie omówili zamki w Olsztynie, Krakowie i Pieskowej Skale.
20. W maju odbyły się konkursy plastyczne "Oto tu wszystko jest Polską, kamień każdy i okruch każdy..." oraz "Herby rodów". Najlepsze prace zaprezentowane zostały na wystawie pokonkursowej.
21. W czerwcu odbyło się spotkanie podsumowujące rok pracy nad projektem Comenius, na które zaproszeni zostali także rodzice. Zaprezentowana została również wystawa "Zamki w Polsce".
22. 16 czerwca odbyła się wycieczka do Pieskowej Skały i Krakowa, w której wzięli udział uczniowie, którzy szczególnie zasłużyli się w pracy nad projektem.COMENIUS 2013-2015


COMENIUS 2008-2010

SOCRATES-COMENIUS

» 1998-2001
» 2002-2005


Dowiedz się więcej na stronie
PLACÓWKA OTWARTASZKOŁA BEZ PRZEMOCYTRZYMAJ FORMĘZDOLNIACHA

Zdolniacha w szkołach

ORTOGRAFFITI


WARTO BYĆ DOBRYMPIERWSZA POMOC

Pierwsza pomoc przedmedyczna
INFORMACJE
***
Aktualizacja:
31.08.2017    21.43
***
***
***
***
Od 6 czerwca 2007 r.
nasze Gimnazjum posiada
drugą pracownię internetową
otrzymaną z funduszy EFS.


Jesteś Na bloga liczniki gościem      Copyright©1999- by Gimnazjum nr 22       Poprawny CSS!