AKTUALNOŚCI
DLA KLAS III


DLA UCZNIA I RODZICA
NASZA SZKOŁA
OSIĄGNIĘCIA
DOKUMENTY SZKOLNE
ARCHIWUM
ABSOLWENCI
LINKI

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych


Centrum Informacji Zawodowej


Informator


Informator


Informator


OKE

www.pajacyk.pl

WEBMASTER

Uwagi dotyczące strony
prześlij autorowi

SONDA
Jesteś?
Uczniem G22
Nauczycielem
Rodzicem
Gościem
Budynek Gimnazjum Nr 22 im. Marii Skłodowskiej-Curie mieści się w południowej częsci miasta, w dzielnicy Błeszno.

W naszej szkole wszystkie zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym. Młodzież uczy się w 5 klasach.
Uczniowie uczą się obowiązkowo dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego.
W klasach drugich i trzecich jest przeprowadzany próbny egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych,  matematyczno-przyrodniczych i j. nowożytnego.

W budynku szkolnym uczniowie mają do dyspozycji:
 • pracownię komputerową z dostępem do Internetu
 • pracownię multimedialną z tablicą interaktywną i wizualizerem
 • pracownie przedmiotowe: historyczna, biologiczno-chemiczna, geograficzna, matematyczna, fizyczna, plastyczna, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego
 • świetlicę wyposażoną w sprzęt TV, DVD, VHS
 • stołówkę
 • sklepik
 • 3 sale gimnastyczne
 • gabinet lekarski
 • bibliotekę
 • wielofunkcyjne boisko sportowe
W naszym Gimnazjum każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich upodobań. Szkoła proponuje szereg ciekawych zajęć pozalekcyjnych.
Jaka jest nasza szkoła?
W projekcie Statutu zapisano tak:
"Nadrzędnym celem realizowanym w pracy edukacyjnej Gimnazjum jest wszechstronny rozwój ucznia."
Praca Gimnazjum służy temu, aby absolwent szkoły:
 1. Opanował umiejętności i wiadomości z objętych programem nauczania dziedzin i potrafił je praktycznie wykorzystać.
 2. Umiał się uczyć i korzystać z różnych źródeł informacji.
 3. Rozwijał zdolności do twórczego działania.
 4. Umiał porozumiewać się i współpracować z innymi.
 5. Stał się świadomym uczestnikiem kultury i odbiorcą dzieł sztuki.
 6. Umiał określić w swoim życiu ważne dla niego cele i wiedział, jak je realizować.
Gimnazjum realizuje swe cele i zadania zgodnie z następującymi zasadami:
 1. Opiera swe działanie na zasadach partnerstwa, życzliwości, demokracji, tolerancji, poszanowania godności wszystkich członków społeczności szkolnej.
 2. Podejmuje działania służące rozpoznaniu oczekiwań uczniów i ich rodziców i uwzględnia je w swoim działaniu.
 3. Buduje więz z środowiskiem lokalnym i środowiskiem rodzinnym uczniów.
 4. Daje szansę rozwoju każdemu dziecku.
 5. Pomaga uczniom w przezwyciężeniu niepowodzeń.
 6. Stwarza możliwości rozwoju zainteresowań i talentów, wyzwala aktywność twórczą.
 7. Dba o zdrowie ucznia, jego rozwój fizyczny, bezpieczeństwo. Organizuje proces nauczania zgodnie z zasadami higieny pracy ucznia.
 8. Dobiera programy odpowiednio do wieku i możliwości percepcji ucznia.
 9. Stosuje interesujące, nowoczesne metody nauczania.COMENIUS 2013-2015


COMENIUS 2008-2010

SOCRATES-COMENIUS

» 1998-2001
» 2002-2005


Dowiedz się więcej na stronie
PLACÓWKA OTWARTASZKOŁA BEZ PRZEMOCYTRZYMAJ FORMĘZDOLNIACHA

Zdolniacha w szkołach

ORTOGRAFFITI


WARTO BYĆ DOBRYMPIERWSZA POMOC

Pierwsza pomoc przedmedyczna
INFORMACJE
***
Aktualizacja:
31.08.2017    21.43
***
***
***
***
Od 6 czerwca 2007 r.
nasze Gimnazjum posiada
drugą pracownię internetową
otrzymaną z funduszy EFS.


Jesteś Na bloga liczniki gościem      Copyright©1999- by Gimnazjum nr 22       Poprawny CSS!